สวยสะดุดตา น้องตั้ว สาวประเภทสอง แต่งชุดนักศึกษามาเกณฑ์ทหาร

  • You are here: My Blog » news » สวยสะดุดตา น้องตั้ว สาวประเภทสอง แต่งชุดนักศึกษามาเกณฑ์ทหาร
  • Published on: Sunday - 01 April 2018
  • Categories: news

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (1 เม.ย.) เมื่อเวลา 11.00น. ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก พลตรี รเณศ อินทร์ยิ้ม รองแม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางมาตรวจเยี่ยม และสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการตรวจเลือก

ซึ่งยอดเรียกของอำเภอวัดโบสถ์ วันนี้ มีทั้งหมด 329 คน จาก ตำบลวัดโบสถ์ ตำบลท้อแท้ ตำบลท่างาม ตำบลบ้านยาง ตำบลหินลาด และตำบลคันโช้ง ขอรับการผ่อนผัน 107คน ต้องการทหารในวันนี้ 71 คน สมัครแล้ว 6 คน

ผู้ที่สมัครเป็นทหารในวันนี้บอกว่ามีความตั้งใจจากเข้ารับราชการทหาร เพื่อเป็นการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีระเบียบวินัย และมีความอดทนเหมือนกับรุ่นพี่

ขณะเดียวกันก็มีความฮือฮาเกิดขึ้นในวันนี้ เนื่องจาก นายพิษณุ ปราบพินาศ หรือ น้องตั๊ว อายุ 22 ปี ได้ใส่ชุดนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชั้นปีที่ 2 พร้อมนำใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าตนเอง มีเพศสภาพ ไม่ตรงกับเพศกําเนิด มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเข้ารับการตรวจเลือก โดยระบุเหตุผลที่มาคัดเลือกในวันนี้ให้เรียบร้อย เนื่องจากต้องการให้เสร็จสิ้นหน้าที่ของชายไทยที่จะต้องมา ตรวจเลือกทุกคนไม่มีข้อยกเว้น

กองทัพภาคที่ 3 จัดชุดสังเกตการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2561 ขึ้นตามนโยบายของกองทัพบก และเพื่ออำนวยการควบคุมกำกับดูแลในการปฏิบัติงานของกรมการตรวจเลือกและเจ้าหน้าที่ ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่ทางราชการกำหนดไว้ รวมถึงเพื่อรับทราบปัญหาการดำเนินการตรวจเลือกและหาแนวทางแก้ไข

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้กำหนดทำการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2561 ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 ครั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ 196 อำเภอระหว่างวันที่ 1 ถึง 10 เมษายน 2561 ยอดทหารกองเกินที่จะต้องเข้ารับ การตรวจเลือกไม่รวมคนผ่อนผันคนส่งหมายไม่ได้จำนวน 65,290 นาย

และยอดทหารกองเกินที่จะต้องส่งเข้ากองประจำการปี 2561 จำนวน 9,109 นาย โดยในจำนวนนี้มียอดส่งเข้ากองประจำการหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 11,850 นาย แบ่งเป็นผลัดที่ 1 จำนวน 5960 นาย และผลัดที่ 2 จำนวน 5890 นาย

ขอบคุณข้อมูล จาก sanook.com