บอร์ดดีอี ย้ำเดินหน้าเน็ตประชารัฐ-สายสื่อสารลงดิน

  • You are here: My Blog » news » บอร์ดดีอี ย้ำเดินหน้าเน็ตประชารัฐ-สายสื่อสารลงดิน
  • Published on: Wednesday - 06 September 2017
  • Categories: news

บอร์ดดีอี ย้ำเดินหน้าเน็ตประชารัฐ ไฟเขียวทีโอที เร่งนำสายสื่อสารลงดิน ให้ทุกกระทรวงบูรณาการการทำงาน ใช้กลไกประชารัฐ เปลี่ยนผ่านประเทศสู่ยุคดิจิตอล วันนี้ (6 ก.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ครั้งที่ 2/2560 

โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระและความคืบหน้าในโครงการสำคัญๆ อาทิ เรื่องความคืบหน้าในการจัดตั้ง บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN) และการจัดตั้ง บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.60 โดยนายกรัฐมนตรีเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบเวลา ด้านการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมไทยคม 7 และ 8 ภายใต้สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้เร่งแก้ปัญหา และคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นสำคัญ, การบริการด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ที่ดำเนินการ ทั้งในส่วนของระบบ Tele-Medicine เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง และการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ระบบ อสม. Online เป็นการดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนในการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มสำหรับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และ อสม. เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารให้ อสม. ทั่วประเทศ จำนวน 200,000 คน ระบบ Smart Health ID การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอรับบริการจากโรงพยาบาล โดยการใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้ขยายผลการดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเร็ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews